Hoşgeldiniz: Prof. Dr. Necati Demir - www.necatidemir.net / www.necatidemir.tk
 Yeni Kullanıcı / Giriş Şu ana kadar 4747737 sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: Nisan 2007  
Menü

Benim Köşem
· Sunuş
· Bahtiyar Vahapzade
· Türk Ninnilerinin Dili
· Türkiye'nin Bekçisi
· Nevruz
· Pileki/Bileki
· Karatekin Gazi

Uyarı

Bu sitedeki yazılar, yazarının önceden izni olmadan elektronik, mekanik, fotokopi veya herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve depolanamaz.


Ödüller
Gazi Üniversitesinden Yayın Ödülü
2012

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TEMEL DEĞERLERİ İLE TÜRK MİLLETİNİN MADDİ VE MANEVİ DEĞERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ”NE HİZMET ÖDÜLÜ
2011

2010 Yılı Türk Halk Bilimine Hizmet Ödülü
2010

2008 Yılı Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü
2008

Dergi-Sempozyum

Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi

Gazi Üniversitesi 1. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu

1. Uluslararası Türkçe Öğretimi Öğrenci Kongresi

Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi

Avrupa'ya Türk Göçü'nün 50. Yılında Türkiye - Avusturya İlişkileri Sempozyumu


www.wir-kinder.de
www.wir-kinder.de

Hit
Şu ana kadar
4747737
sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: Nisan 2007

Hava Tahmin
İstanbul Ankara
İzmir Antalya
Adana Bodrum

Google Arama
GoogleSigaraya HayırKONGRE-SEMPOZYUM-KONFERANS-PANEL
Kongre-Sempozyum-Konferans-Panel
1995

1. "İslamî Türk Destanları İçerisinde Dânişmend-nâme", (Bildiri), Melik Ahmet Danişmend Gazi ve Danişmendname Sempozyumu Tebliğleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yay., Tokat 1995, s. 49-58.

1996

2. "Niksar Fatihi Melik Dânişmend Gâzi'nin Destanî Şahsiyeti ve Bazı Mülahazalar", (Tebliğ), Dânişmendliler Döneminde Niksar ve Niksar'ın Fethi Bilgi Şöleni Tebliğleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yay., Tokat 1996, s. 34-43.

1997

3. "Anadolu'da Teşekkül Etmiş Destanî Halk Hikâyelerinde Haçlı Seferlerinin İzleri", Uluslararası Haçlı Seferleri Sempozyumu, (23-25 Haziran 1997, İstanbul), TTK yay., Ankara 1999, s. 195-211.

1999

4. “Ağız Özellikleriyle Paralel Unsurlar ve Bir Bölge Örneği” (Tebliğ), VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 8-12 Kasım 1999.

2000

5. “Karadeniz Bölgesi Ağızlarında Kıpçak Türkçesi Özellikleri", 4. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı, (Düzenleyen: Düzenleyen: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu), İzmir-Çeşme, 25-29 Eylül 2000.
6. "Dânişmendlilerin Karadeniz Bölgesi'ndeki Faaliyetleri", Dânişmendliler Döneminde Niksar'da Tıp, Tarih ve Kültür Sempozyumu, Niksar, 6-8 Ekim 2000.
7. "Dânişmend Gazi Destanı", Geçmişten Günümüze Destan Sempozyumu, (Düzenleyen: Marmara Üniversitesi), İstanbul, 22-24 Kasım 2000.

2001

8. "Orta Karadeniz Bölgesi'nde Nevruz (Mart Dokuzu)", Türk Dünyasında Nevruz Dördüncü Uluslar Arası Bilgi Şöleni Bildirileri, Sivas, 21-23 Mart 2001, (Düzenleyen: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi), Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 2001, s 59-66.
9. "Karadeniz Bölgesi'nde Peçenek ve Kıpçaklar", Trabzon ve Çevresi Uluslar Arası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, Trabzon, 3-5 Mayıs 2001.

2002

10. "Orta Karadeniz Bölgesi'nde Yılsırtı (Nevruz)", Türk Dünyasında Nevruz Beşinci Uluslar Arası Bilgi Şöleni Bildirileri, Diyarbakır, 14-15 Mart 2001, (Düzenleyen: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi).
11. "Karadeniz Bölgesi'nde Nevruz“, 21 Mart 2002, Giresun Valiliği, (Konferans).
12. "Atatürk'ün Son Sivas Ziyareti ve Geometri Terimleri Dersi", Sivas Kongresi I. Uluslar Arası Sempozyumu, Sivas, 2-4 Eylül 2002, (Düzenleyen: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Sivas Valiliği, Cumhuriyet Üniversitesi), Sivas 2002, s. 217-225.
13. “Türk Dilinin Yozlaşmasının ve Tabela Kirliliğinin Önlenmesi”, Ordu, 23 Kasım 2002, (Düzenleyen: Ordu Valiliği), (Konferans).
14. “Su Değirmenlerinin Müzelenmesi”, Türkiye’de Halkbilim Müzeciliği ve Sorunları Sempozyumu, (Düzenleyen: Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi), 12-13 Aralık 2002, Ankara.
15. “Türkçenin Bugünü ve Geleceği” V. Türk Kültürü Kongresi, (Düzenleyen: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi). 17-21 Aralık 2002.
16. “Nevruz”, (Düzenleyen: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi adına), TRT 2, 22 Mart 2003, İstanbul.

2003

17. “Türk Destanlarında Sivas”, Cumhuriyetin 80. Yılında Sivas Sempozyumu, (Düzenleyen: Sivas Valiliği), Sivas, 15-17 Mayıs 2003. Sivas.
18. “Tarih İçinde Ordu İli”, (Düzenleyen: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi-Ordu Valiliği), Ordu, 23 Mayıs 2003, (Konferans).
19. “Türksoy Üyesi Ülkelerde Şiirin Dünü ve Bugünü”, (Düzenleyen: TÜRKSOY-Cumhuriyet Üniversitesi-Sivas Valiliği), Sivas, 27 Mayıs 2003.
20. "Karadeniz Bölgesi’nde Halk Takvimleri ve Tarihî Bağlantıları", TRT.
21. "Balkanların Parçalanmasında Azınlık Okulları / Ana Dil Eğitiminin Rolü ve Günümüzde Alınması Gereken Tedbirler", (Düzenleyen: Genelkurmay Başkanlığı Askerî Tarih komisyonu), 9. Askerî Tarih Semineri, İstanbul 21-26 Ekim 2003.

2004

22. "Türk Destanlarının Müzelenmesi", Gazi Üniversitesi, (Düzenleyen: Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi), Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu, Ankara, 4-6 Mart 2004.
23. "Nevruz ve Tarihî Alt Yapısı", Kafkas Üniversitesi, (Düzenleyen: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi-Kafkas Üniversitesi), (Konferans), Kars, 16 Mart 2004.
24. "Türk Tarihinde Niksar", (Arş. Gör. Ülker Şen ile), (Düzenleyen: Niksar Belediyesi), Niksar, 17 Mart 2004.
25. "Nevruz ve Tarihî Alt Yapısı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi, (Düzenleyen: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi-Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Valiliği), (Konferans), Tokat, 18 Mart 2004.
26. "Selçuklu Öncesi Türkiye Türkleri ve Türkiye Türkçesi", 5. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı, (Düzenleyen: Düzenleyen: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu), Ankara- 20-26 Eylül 2000.
27. "Tarih İçinde Tokat İli", (Düzenleyen: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür MerkeziTokat Valiliği), (Konferans), Tokat, 29 Ekim 2004.
28. "Tarihî Süreç İçerisinde Orta Karadeniz Bölgesi", (Düzenleyen: Ordu Valiliği İl Kültür Müdürlüğü), 30 Ekim 2004.
29. "Efsanelerin Arşivlenmesi ve Kırk Kızlar Efsanesi", Gazi Üniversitesi, (Düzenleyen: Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi), Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslar Arası Sempozyumu, Ankara, 25-27 Kasım 2004.

2005

30. "Türk Dünyası Kültür Haritalarının Hazırlanmasında Ağız Araştırmalarının Yeri“, Türk Dünyası Tarih ve Kültür Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, (Düzenleyen: Gazi üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi), Ankara 11-13 Mayıs 2005.
31. “Türk Yaylı Sazı Kemençe ve Dünya Kültürüne Etkisi” VI. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, (Düzenleyen: Düzenleyen: Düzenleyen: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi), Ankara- 21-26 Kasım 2005.

2006

32. "Sivas Ağızlarının Genel Durumu", II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, (Düzenleyen: Erciyes Üniversitesi), 10-12 Nisan 2006, Kayseri.
33. "Selçuklu Öncesinde Türkiye’nin Batısındaki Türkler", I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, (Düzenleyen: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü), 9-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir.

2007

34. “Doğu Karadeniz Ağızlarında Ön Ses b-/p- Ünsüzü ve Tarihî Derinliği, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, (Düzenleyen Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi), Erzurum, 25-27 Nisan 2007.
35. “Türk Sözlü Kültürünün Boyutları ve İşlevleri”, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, (Düzenleyen: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi), Isparta, 23-26 Ekim 2007.
36. “Türk Destanlarında Çorum”, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, (Düzenleyen: Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit üniversitesi Rektörlüğü), Çorum, 23-25 Kasım 2007.

2008

37. “Avrupa’da Yaşayan 0-6 Yaş Grubu Türk Çocuklarına Türkçe ve Türk Kültürünün Öğretilmesinde Kullanılabilecek Bir materyal: Türk Ninnileri”, I Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler, (Düzenleyen: Erciyes Üniversitesi, Türk Dernekler Birliği), Anvers (BELÇİKA), 22-23 Şubat 2008.
38. “Oğuz Coğrafyasında Destanlar ve Dede Korkut Destanı”, Respublika Dede Korkud Günü, (Düzenleyen: Azerbaycan Milli İlimler Akademiyası, Folklor Enstitüsü), Bakü-AZERBAYCAN, 9 Nisan 2008.
39. “Türkçenin Öğretilmesinde Kullanılabilecek Etkili Bir Materyal: Türk Masalları”, Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, (Düzenleyen: Doğu Akdeniz Üniversitesi), Gazimağusa / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, 27-28 Mart 2008.
40. “Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde İlk Türk Varlığı”, 2. Yörük – Türkmen Bütük Kurultayı, (Düzenleyen: Türk Boyları Konfederasyonu Tusam Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi), Ankara, 3-4 Mayıs 2008.
41. “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması ve Türk Dünyası Kültür Haritalarının Hazırlanması”, 6. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, (Düzenleyen: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı-Sakarya Üniversitesi) (Düzenleyen: Celelabat /-KIRGIZİSTAN, 25-28 Mayıs.
42. “Karadeniz Bölgesi’nde Bulunan Türk (Runik) Alfabesi ile Yazılmış Türkçe Kitabeler / Kayaüstü Resimleri ve Bunların Tarihî Alt Yapısı”, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, (Düzenleyen: Giresun Üniversitesi-Giresun Belediyesi), Giresun, 9-11 Ekim 2008.
43. “Saltık-Nâme’ye Göre Söğüt Çevresi ve Osmanlılar”, XI. Osmanlı (Söğüt ve Çevresi Kültür ve Sanat Hayatı) Sempozyumu, (Düzenleyen: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı - Bilecik Üniversitesi) Söğüt, 8-9 Ekim 2008.
44. “Türkiye’de Bulunan Grek Harfli Türkçe Kitabeler ve Karaman Türklerinin Dili”, (Düzenleyen: Türk Dil Kurumu), VI. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı, Ankara 13-18 Ekim.

2009

45. “Saltık-nâme’ye Göre Batı Trakya”, Proceedings of The Third International Congress For Western Thrace Turks Studies, (III. Uluslararası Batı Trakya Türkleri Araştırma Kongresi) (Düzenleyen: Batı Trakya Türkleri Araştırma Merkezi - BATTAM), Münih-ALMANYA, 31 Ocak-1 Şubat 2009.
46. “Selçuklu Tarihinin İhmal Edilmiş Kaynağı: “Yazıcıoğlu Ali’nin Selçuk-nâme’si”, Literature and Culture of Seljuk’s Period, (Düzenleyen: The National Cultural Centre of Turkmenistan “Miras”), Aaşgabat-TÜRKMENİSTAN, 11-13 Mart 2009.
47. “Çuvaşça ile Anadolu Ağızlarında Kelime Başındaki Katı-Patlayıcı Ünsüzler (p-, t-, ç-, k-) ve Tarihî Derinliği”, İdil Boyu Halkları Filolojisi Sorunları Bütün Rusya İlmi Pratik Sempozyumu, (Düzenleyen: Moskova Pedagoji Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi), Moskova-RUSYA, 19–21 Mart 2009.
48. “Başbakanlık Osmanlı Arşivlerine Göre 1877-1912 Yılları Arasında Kosova’da Eğitim ve Öğretim”, Arşiv Belgelerinde Kosova ve Osmanlı Devleti Sempozyumu, (Düzenleyen: Kosova Arşivleri Genel Müdürlüğü - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı TİKA), Priştina-KOSOVA, 14-16 Nisan 2009.
49. “Oğuzlar’ın Doğu Avrupa’ya Geçmesi ve Mekedonya’da Oğuz İskânları”, XIV.Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, (Düzenleyen: İnstitution of The Folkloric Research) Üsküp-MAKEDONYA, 8-12 Mayıs 2009.
50. “The Essence of Children Educatıon And Adaptation: Children Games”, II. Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler, (Düzenleyen: Erciyes Üniversitesi, Türk Dernekler Birliği), Anvers - BELÇİKA, 14-16 Mayıs 2009.
51. “Sosyal Bilimlerin Kaynağı Olarak Ağız Araştırmaları”, II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, (Düzenleyen: Türk Dil Kurumu-Kafkas Üniversitesi), Kars-21-23 Mayıs 2009.
52. “Saltık-name ve Oğuz-name’ler Işığında Gagauz Türkleri”, Türkiye-Ukrayna Kültür İlişkileri - VII. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu, (Düzenleyen: Şevçenko Üniversitesi - İnstitution of The Folkloric Research), Kiev-UKRAYNA, 25-30 Haziran 2009.

Copyright © Prof. Dr. Necati Demir - www.necatidemir.net / www.necatidemir.tk Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2009-07-25 (13509 okuma)

[ Geri Dön ]
Content ©
İstiklâl Marşı


3. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Türklerin Dünyası Enstitüsü

Türklerin Dünyası Dergisi
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT]
Yirmiyedinci sayımız Vol. 10, No. 1 (2018) yayınlanmıştır.

Özlü Söz

Şimdi gerçek olan, bir zamanlar yalnızca hayalimizdi.
(William Blake)


Gazi Üniversitesi - Gazi Eğitim Fakültesi

Yayımlanan Kitaplarımız
Son Dakika

Pano

oyun komedi sohbet


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Sayfa Üretimi: 0.03 Saniye


EBlue Theme by Nuke Scripts.