Hoşgeldiniz: Prof. Dr. Necati Demir - www.necatidemir.net / www.necatidemir.tk
 Yeni Kullanıcı / Giriş Şu ana kadar 4740317 sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: Nisan 2007  
Menü

Benim Köşem
· Sunuş
· Bahtiyar Vahapzade
· Türk Ninnilerinin Dili
· Türkiye'nin Bekçisi
· Nevruz
· Pileki/Bileki
· Karatekin Gazi

Uyarı

Bu sitedeki yazılar, yazarının önceden izni olmadan elektronik, mekanik, fotokopi veya herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve depolanamaz.


Ödüller
Gazi Üniversitesinden Yayın Ödülü
2012

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TEMEL DEĞERLERİ İLE TÜRK MİLLETİNİN MADDİ VE MANEVİ DEĞERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ”NE HİZMET ÖDÜLÜ
2011

2010 Yılı Türk Halk Bilimine Hizmet Ödülü
2010

2008 Yılı Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü
2008

Dergi-Sempozyum

Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi

Gazi Üniversitesi 1. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu

1. Uluslararası Türkçe Öğretimi Öğrenci Kongresi

Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi

Avrupa'ya Türk Göçü'nün 50. Yılında Türkiye - Avusturya İlişkileri Sempozyumu


www.wir-kinder.de
www.wir-kinder.de

Hit
Şu ana kadar
4740317
sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: Nisan 2007

Hava Tahmin
İstanbul Ankara
İzmir Antalya
Adana Bodrum

Google Arama
GoogleSigaraya HayırMAKALELER
Makaleler
1992

1. "Halit Ziya Uşaklıgil'in 'Mensur Şiirleri'nde Dil ve Üslup", Kızılırmak, S. 11, (Sivas), Kasım 1992, s. 28-31.
2. "Saltuk-nâme'nin Giriş Kısmına Göre Sarı Saltuk'un Şeceresi ve Anadolu'daki Bazı Şehirlerin Müslüman Türkler Tarafından Fethi", Revak, (Neşriyat: Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü), Sivas, 1992, s. 83-91.

1994

3. "Bahtiyar Vahapzâde'nin Türkçeciliği", Türk Edebiyatı, S. 246, Nisan 1994, s. 47-50.
4. "Halit Ziya Uşaklıgil'in Mensur Şiirlerinden; 'Mezardan Sesler' ", Academia, S. 1, Sonbahar 1994, s. 38-43.

1996

5. "Eski Türkiye Türkçesinde 'Ola' Edatı", Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 2, Sivas, 1996, s. 177-186.
6. “Azerbaycan Türkçesinin Tarihî Geçmişi ve Bugünü”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 105, Aralık 1996, s. 173-180.

1997

7. "Danişmend Gazi ve Şehadeti", Tarih ve Medeniyet, S. 34, Ocak 1997, s. 24-27.
8. "Ordu ve Yöresinde Su Değirmenleri", Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat, S. 33, Mart 1977, s. 45-49.
9. "Ordu ve Yöresinde Serendiler", Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat, S. 36, Aralık 1977, s. 42-45.

1998

10. “İnan- Fiili Üzerine”, Türk Dili, S. 555, Mart 1998, s. 200-204.
11. "Saltuk-nâme'nin Yeni Bulunun Altıncı Nüshası Üzerine", Bilge, S. 15, Kış 1998, s. 58-61.
12. “Giresun ve Ordu Yöresi Ağızları Üzerine”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 7, Sivas 1998, s. 139-166.
13. “Ordu yöresinde Su Değirmenleri ve İlgili Terimler”, Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1997, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1998, s. 28-46.
14. "Ordu Yöresinde Nakışlı Çoraplar", Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat, S. 40, Aralık 1998, 48-52.

1999

15. “Orta Karadeniz Bölgesi Ağızlarında Nazal N (ñ) Sesi”, TDAY Belleten 1999/I-II, Ankara 2003, s. 51-58.
16. “Şalpazarı, Giresun ve Ordu Yöresi Ağızlarında Kullanılan Zarf-Fiil Ekleri”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 8, Sivas 1999. s. 313-334.
17. "Ordu Yöresi Çepni Kilimleri", (Metin YERLİ ile), Erdem, C. 10, S. 28, Ankara 1999, s. 101-110.

2000

18. "Türkiye'de Yayımlanan İngilizce ve Almanca Gazetelerde Yer İsimlerinin Yazılışı Üzerine", Türk Yurdu, C. 20, S. 146, Ağustos 2000, s. 38-39.
19."Orta Karadeniz Ağızlarında '-DIr/-DUr' Ekiyle Yapılan Çekimler", Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 9, Sivas 2000, s. 175-189.

2001

20. "2002 Yılı Türkçe Yılı Olmalıdır", Türk Yurdu, C. 21, S.162-163, Şubat-Mart 2001, s. 125-127.
21. " 'Yılkı' kelimesi Üzerine", Türk Dili, S. 593 , Mayıs 2001, s. 538-541.
22. "Ordu Yöresinde Kültür Varlıkları", Dünden Bugüne Ordu İli, Konya 2001, s. 59-86.

2002

23. "Dergi, Gazete ve Turist Rehberlerinde Türkiye'deki Yer İsimlerinin Yazılışı Üzerine", Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, Ankara, Mayıs 2002, s53-55.
24. "Değirmen Kelimesi Üzerine", Türk Dili, S. 607, Temmuz 2002, s. 209-213.
25. “Horan Kelimesi Üzerine”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, S. 2002/II (Basım Aşamasında).

2003

26. “Serendi/Serender Kelimesi Üzerine“, Türk Dili, S. 617, Mayıs 2003, s. 443-447.
27. "Trabzon Yöresinde 'Kurt Dede' ve Tarihî Bağlantısı", Türk Kültürü, S. 481-482, Mayıs-Haziran 2003, s. 193-200.
28. "Türkçe Sahibini Arıyor", Türk Yurdu, S. 192, Ağustos 2003, s. 17-24.
29. "Türk Kültüründe Yeni Gün (Nevruz) ve Tarihî Alt Yapısı", Bilge, S. 36, Ankara 2003, s. 14-24.
30. “Türkçede Gereklilik Kipleri ve Anlamdaşları”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 2003/I, TDK yay, Ankara 2006, s. 11-22.

2004

31. "Trabzon ve Yöresinde Ahşap Camiler", Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi (Gazi Üniversitesi), Bahar 2004, S. 29, s. 168-188.
32. "Bir Coğrafî Bölge Olarak Canik ve Tarihi Alt Yapısı“, Silâhlı Kuvvetler Dergisi, S. 380, Nisan 2004, s. 66-77.
33. "Trabzon ve Yöresinde Serenderler", Erdem, C. 14, S. 41, Eylül 2004, s. 99-118.
34. “Eski Türkiye Türkçesinde Tasvir Fiilleri”, Zeynep Korkmaz Armağanı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2004, s. 103-116.

2005

35. "Trabzon ve Yöresinde Kemençe", Karadeniz Araştırmaları, S. 4, Kış 2004, s. 79-90.
36. "Çokluk Eki +(I)t / +(U)t Üzerine", Türk Dili, S. 647, Kasım 2005, s. 437-441.

2006

37. “Die Blume der Unsterblichkeit”, Anthologie: Du verleihst ihm Flügel nur durch einen Kuss / Eine Anthologie zum Thema Liebe, (Ülker ŞEN ile), (Çev. İbrahim ÖZBAKIR), Zwiebelzwerg Verlag, Willebadessen 2006, S. 38-41.
38. “Padischah und das Salz”, Anthologie: Du verleihst ihm Flügel nur durch einen Kuss / Eine Anthologie zum Thema Liebe, (Ülker ŞEN ile), (Çev. İbrahim ÖZBAKIR), Zwiebelzwerg Verlag, Willebadessen 2006, S. 26-27.
39. “Trabzon Yöresinde Destan Kültürü ve Tarihi Alt Yapısı”, Turkish Studies, S. I, 2006, s. 29-44.
40. “Türk Kültüründe Destan ve Battal Gazi Destanı”, Turkish Studies, S. I, 2006, s. 107-159.

2007

41. “Ordu İlinin Eski Adı ‘Kotyora’ ve Tarihî Alt Yapısı”, Turkish Studies, S. 2, 2007, s. 179-184.
42. “Türk Destanlarında Çorum”, The Journal of International Social Research, Volume 1, Issue: 1, 2007, s. 72-82.

2008

43. “Avrupa’da Yaşayan 0-6 Yaş Grubu Türk Çocuklarına Türkçe ve Türk Kültürünün Öğretilmesinde Kullanılabilecek bir Metaryal: Türk Ninnileri”, The Journal of International Social Research, Volume 1, Issue: 5, 2008, s. 224-240.
44. “Türk Ninnilerinin Dili”, Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN Armağanı, Akçağ yay., Ankara 2008, s. 286-300.

2009

45. “Türk Tarihinin ve Kültürünün Kaynağı Olarak Kaya Üzeri Resimler (Petroglifler) ve Yazılar”, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, 2009/I, Vol. 1, No. 1, s. 5-19.

Copyright © Prof. Dr. Necati Demir - www.necatidemir.net / www.necatidemir.tk Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-04-04 (24971 okuma)

[ Geri Dön ]
Content ©
İstiklâl Marşı


3. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Türklerin Dünyası Enstitüsü

Türklerin Dünyası Dergisi
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT]
Yirmiyedinci sayımız Vol. 10, No. 1 (2018) yayınlanmıştır.

Özlü Söz

Şimdi gerçek olan, bir zamanlar yalnızca hayalimizdi.
(William Blake)


Gazi Üniversitesi - Gazi Eğitim Fakültesi

Yayımlanan Kitaplarımız
Son Dakika

Pano

oyun komedi sohbet


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Sayfa Üretimi: 0.04 Saniye


EBlue Theme by Nuke Scripts.