Hoşgeldiniz: Prof. Dr. Necati Demir - www.necatidemir.net / www.necatidemir.tk
 Yeni Kullanıcı / Giriş Şu ana kadar 4747690 sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: Nisan 2007  
Menü

Benim Köşem
· Sunuş
· Bahtiyar Vahapzade
· Türk Ninnilerinin Dili
· Türkiye'nin Bekçisi
· Nevruz
· Pileki/Bileki
· Karatekin Gazi

Uyarı

Bu sitedeki yazılar, yazarının önceden izni olmadan elektronik, mekanik, fotokopi veya herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve depolanamaz.


Ödüller
Gazi Üniversitesinden Yayın Ödülü
2012

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TEMEL DEĞERLERİ İLE TÜRK MİLLETİNİN MADDİ VE MANEVİ DEĞERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ”NE HİZMET ÖDÜLÜ
2011

2010 Yılı Türk Halk Bilimine Hizmet Ödülü
2010

2008 Yılı Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü
2008

Dergi-Sempozyum

Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi

Gazi Üniversitesi 1. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu

1. Uluslararası Türkçe Öğretimi Öğrenci Kongresi

Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi

Avrupa'ya Türk Göçü'nün 50. Yılında Türkiye - Avusturya İlişkileri Sempozyumu


www.wir-kinder.de
www.wir-kinder.de

Hit
Şu ana kadar
4747690
sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: Nisan 2007

Hava Tahmin
İstanbul Ankara
İzmir Antalya
Adana Bodrum

Google Arama
GoogleSigaraya HayırYENİ KİTABIMIZ

III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Değerli Bilim İnsanları, İlki 2017 yılında Antalya’da, ikincisi 2018 yılında Üsküp-Makedonya’da düzenlenen Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumunun 3’üncüsü 12-14 Nisan 2019 tarihleri arasında yine Antalya’da GRAND PARK LARA otelinde düzenlenecektir. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Makedonya, Ukrayna, Bulgaristan ve Afganistan başta olmak üzere farklı ülkelerden sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde uzmanlaşmış seçkin bilim insanlarının güncel çalışmalarını ve görüşlerini kapsayacak olan sempozyumumuza katılımınız bizim için mutluluk ve onur vesilesi olacaktır. Başvuru sürecinde gönderdiğiniz bildiri özetleri hakem incelemesinden geçtikten sonra sempozyum öncesinde; tam metinler ise sempozyumdan bir ay sonra ISBN’li e-kitap olarak yayımlanacaktır. ÜAK (Üniversitelerarası Kurul) akademik teşvik kriterlerinde öngörülen 5 farklı ülkeden katılım koşullarını sağlayan sempozyumumuza katılımınızı diler, en içten saygılarımızı sunarız.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu

İnsan vardır; umut olur milletine, çevresine, insanlığa … Işık olur, yol gösterici olur … İnsan vardır; haksızlıkların karşısında eğilmez, bükülmez… Korkmaz canı pahasına … İşte Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu tam da bu saydıklarımızdır. Kırım Türklerinin yaklaşık dört yüz yıl süren kâbusunu aydınlığa çevirendir Kırımoğlu … Milletine umut ve ışık olandır. Her türlü baskıya ve zulme rağmen dik durandır. Hem de hiçbir şiddet kullanmadan ve şiddet sözü bile söylemeden …. Bu durumuyla yeni nesillerimiz için tam bir örnektir Kırımoğlu… Biz bu durumu düşünerek çalışma arkadaşım Doç. Dr. Osman Kubilay Gül ile röportaj yoluyla Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun hayatını ve Kırım tarihini kaleme aldık.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarihî Süreç İçinde Karadeniz Bölgesi

Tarihi Süreç İçinde Karadeniz Bölgesi

Türk tarihinin ve Türkçenin Türkiye’deki gelişmesi anlatılırken Selçuklu Dönemi, Beylikler Dönemi, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti Dönemi başlıklarına ağırlık verilirken Selçuklu öncesinde Türkiye’de Türklerin bulunduğu ve bu Türklerin Türkçe konuştuğu ile ilgili konuların üzerinde pek durulmaz. Halbuki Türkler, Milattan çok önceleri Anadolu’ya bölük bölük gelmişler, Özellikle Karadeniz Bölgesi’nin çeşitli yerlerine yerleşmişlerdir. Tarihî Süreç İçerisinde Karadeniz Bölgesi başlıklı bu çalışmada; genel anlamda Türkiye, özel anlamda ise Karadeniz Bölgesi’ne Milattan önce iki binli yıllardan beri gelip yerleşen Türklerden başlayarak günümüze kadar gelen tarihî süreç ele alınmıştır. Tarihî Süreç İçerisinde Karadeniz Bölgesi başlıklı bu çalışmada; ayrıca bölgenin etnik yapısı ve bölge ağızlarının ve bölgede konuşulan dilin genel durumu ele incelenmiştir. Tarihî Süreç İçerisinde Karadeniz Bölgesi başlıklı bu çalışmada; Karadeniz Bölgesi’nin kültür unsurları, gelenek ve görenekleri değerlendirilmiştir. Tarafımızdan yaklaşık 30 yılda hazırlanan bu çalışma, Karadeniz Bölgesi açısından büyük bir eksikliği gidermiştir. Bu çalışma, ayrıca, Türkiye’nin diğer bölgeleri için yapılacak dil, tarih ve kültür çalışmalarına örnek teşkil edecektir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Yeni Kitabımız - Ankara'da Eski Türk İzleri: Salihler Kaya Resimleri ve Yazıtları

Ankara ili Güdül ilçesi Salihler köyünde tahminen MS I-II yüzyıldan kalma kaya üstü resimler ve kitabeleri bulunmaktadır. Bu resimler ve kitabeler; Gök Tanrı inancı hayat tarzı ile yaşayan Peçenek veya Hun Türklerin eseri gibi görünmektedir.
Kaya üstü resim, figür, yazı ve damgalar (Rock Art /Petroglif), insanlığın eski çağlarda meydana getirdiği tarih, kültür ve sanat ürünleri olmalarından dolayı büyük önem taşımaktadır. Onlar; eski devirlerin yazısı, iletişim aracı ve eski devirlerden günümüze gönderilen mektuplardır. İnsanlık tarihinin sosyal ve kültürel pek çok özelliği ile kökleri bu kaya üstü resim, figür, damga ve yazılarda bulunmaktadır. Eski insanların inanç ve yaşayış tarzları, sosyal ve kültürel faaliyetleri, evreni algılama biçimlerini günümüze ulaştıran önemli kaynaklardır. Bunların doğru okunması ve tahlil edilmesi durumunda insanlık tarihinin açıklanamayan, gizli kalan yönleri su yüzüne çıkacak, dünya tarihi ve medeniyeti yeniden yazılacaktır.
Kaya üstü resim, figür, damga ve yazılar konusunda hemen her ülkede bilimsel çalışmalar yapılmakta, UNESCO tarafından "Dünya Kültür Mirası" olarak belirlenmektedir. Uygun olan bölgeler de turizm alanı olarak düzenlenmekte ve bütün dünya insanlarının ziyaretine sunulmaktadır.
Kaya üstü resim, figür, damga ve yazılar (Rock Art /Petroglif) açısından Türkiye'nin zengin bir kültür mirasına sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ordu-Mesudiye ilçesi Esatlı köyü, Erzincan-Kemaliye ilçesi Dilli Vadisi, Aydın-Söke Beşparmak Dağları, Erzurum-Karayazı ilçesi Cunni Mağarası, Kars-Kağızman ilçesi Geyiklitepe, Ankara-Güdül Salihler köyü, … bunlardan sadece bazılarıdır. Bu zenginliğe rağmen Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan Kaya üstü resim, yazı, figür ve damga alanları konusunda yapılan bilimsel çalışmaların sayısı çok değildir.
UNESCO, dünya üzerinde kaya üzeri resim ve yazı (Rock Art/Petroglif) bulunan yaklaşık 80 alanı "Dünya Kültür Mirası" olarak belirlemiş ve koruma programına almıştır. Ancak şimdiye kadar Türkiye'den herhangi bir alan "Dünya Kültür Mirası" programına alınmamış değildir.
Biz, Güdül Salihler köyü kaya resimleri ve kitabelerini 2004yıında tespit etmiştik. Uzun süreli bir çalışma ile detaylı bir şekilde incelemeye ve araştırmaya çalıştık. Çalışmalarımızı da TÜRKÇE, İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA, ARAPÇA olmak üzere beş dilde kitaplaştırdık.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ulu Han Ata Bitiği

Ulu Han Ata Bitiği

Türklüğün ilk kitabı olarak nitelendirilen Ulu Han Ata Bitiği, Türk ırkına mensup ilk kişinin, Türklerin ilk babasının, ilk atasının, ilk Türk’ün yaradılışı destanıdır. Ayrıca ilk Türk kadınının, ilk Türk annesinin yaradılışının destanıdır.
Ulu Han Ata Bitiği’ne göre aşırı yağan yağmur, Kara Dağ denilen bir dağdaki mağaraya balçık getirir. Balçık, mağara içinde insana benzeyen kalıpları doldurur. Su ile toprak bir süre bu kalıpta kalır. Yaz olduğundan hava sıcaktır. Mağaraya esen rüzgarın da etkisiyle dört unsur birleşir ve dokuz ay sonra toprak insan olur. Böylece mağara Türklüğe annelik yapmış olur. Ulu Ay Ata ve Ulu Ay Ana öldüğünde çocukları, yeniden canlanır umuduyla, anne ve babalarını bu mağaraya götürürler. Mağaranın ağzını kapatırlar, yanına çiçekler koyarlar. Ölüm yıl dönümlerinde gidip onları ziyaret ederler ve mağarada tören yaparlar.
Ulu Han Ata Bitiği; bilinmeyen tarihte, muhtemelen 580’den metin hâline getirilmiştir. Kitabın sahibi Sâsânî Hükümdarı Enûşirvân’ın (531-579) meşhur veziri Bozorgmihr bin el-Bahtikân’dir (ö. 580). H. 211/ M. 826 yılında ise Farsçadan Arapçaya tercümeleri yapılan Ulu Han Ata Bitiği, gerçekten Oğuz-name’nin ne zamandan beri bilindiği konusunda çok önemli bilgiler içermektedir.
Türk tarihinden, kültüründen, dilinden, edebiyatından, hayat tarzından, … çok önemli bilgiler veren eser, gerçekten çok ilgi çekicidir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Oğuzname

Oğuzname

Oğuz-name: bütün Türklüğün kitabıdır. Oğuz Türklerinin eski destanlarını bir araya toplayan kitaba Oğuz-name, diğer adı ile Oğuz Kağan Destanı denmektedir. Oğuz-name, insanoğlunun yaratıldığı günden itibaren bütün Türklerin uzak tarihini, atalarını, nesillerini, toplum yapısını, özellikle devlet yapısını, dilini, hukukunu, geleneklerini ve yaşayış tarzını daha çok rivayetlere dayanarak anlatan eserdir. Dolayısıyla Oğuz-name, eserin girişi dikkate alındığında da bir Dünya Tarihi’dir. Genel olarak ele alındığında bütün Türlerin tarihidir.
Oğuz-name diğer adı ile Oğuz Kağan Destanı; Türklerin atası ve soyağacını; bütün Oğuz Türklerinin atası Oğuz Kağan’ın doğmasını, çocukluk ve gençlik yıllarını, Kağan olmak için çevresi ile yaptığı mücadeleleri, kağan oluşunu; Moğolistan, Çin, Hindistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kafkaslar, İran, Irak, Suriye, Anadolu, Avrupa’nın bir bölümünü fethetmesini, Oğuzların ve diğer Türk boylarının Oğuzlara bağlı olarak nasıl teşkilatlandıklarını, boylara bölündüklerini; Oğuz Türklerine ait bugün bile varlığını sürdüren pek çok gelenek ve hayat tarzını anlatmaktadır.
Oğuz-name’de Oğuz, Moğol, Kanglı, Kıpçak, Karluk, Kalaç, Uygur gibi Türk ve Türklere akraba boy/milletlerin isimlerinin kaynağı efsanevî olarak bizlere sunulmaktadır. Eserde Türk Moğol akrabalığı şu şekilde anlatılmaktadır:
Oğuz-name, Türk destanları ve destan edebiyatı bakımından en önde gelen eserlerdendir. Türk edebiyatının diğer en önemli eserlerinden olan Dede Korkut Destanı da dahil olmak üzere pek çok eserin kaynağı Oğuz-name’dir.
Günümüzde bile Türk toplumunun yaşadığı ve uyguladığı pek çok gelenek ve göreneklerimizin kaynağı, Oğuz-name içerisinde yer almaktadır.
Oğuz-name, Türk tarihi ve kültürü bakımından çok önemli olmasına rağmen Türk toplumu içerisinde layık olduğu yeri almış değildir. Kesinlikle yeteri kadar okunmuş bir eser değildir. Biz bütün bu durumları dikkate alarak Oğuz-name’nin bütün nüshalarını elde edip yayımlamaya çalışmaktayız. Bu çalışma, Oğuz-name’nin İngiltere’de bulunan iki nüshasını kapsamaktadır.
Bu çalışmamız giriş, metin, metnin Türkiye Türkçesine aktarılışı, sözlük ve tıpkıbasım bölümlerinden oluşmaktadır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Oğuz Kağan Destanı

Oğuz Kağan Destanı

Oğuz Kağan Destanı diğer adıyla Oğuz-name, gerçek "Türk Kimliği" kitabıdır. Günümüz yazarlarının bin bir kaynağa baş vurarak yazdığı bu tür çalışmalardan önce Oğuz-name, binlerce yıldan beri toparlana toparlana ve süzüle süzüle gelmiş; çeşitli yazarların katkısı ile olgunlaşmıştır. Eser tam anlamıyla bir Türk tarihi, Türk dili, Türk edebiyatı, Türk kültürü, Türk sosyolojisi, Türk siyasî tarihi, Türk hukuk tarihi, … kitabıdır.
Oğuz Kağan Destanı bir başka söyleyişle Oğuz-name, Türklerin kökeni açısından en önemli kaynaklardan biri olma özelliğini taşımaktadır. Hazret-i Nuh'tan itibaren 17. yüzyıla kadar olan Türk tarihi, eserde rivayete dayalı olarak anlatılmaktadır. Eser, Türk - Moğol tarih birliğinden itibaren Türk tarihini gözler önüne sermektedir. Oğuz - Kıpçak, Oğuz -Karluk, Oğuz - diğer Türk kavimleri ilişkisi rivayete dayalı olarak anlatılmaktadır.
Oğuz Kağan Destanı, güneşin doğduğu yerden güneşin battığı yere kadar bütün dünyanın Oğuz Kağan tarafından fethinin kitabıdır. Oğuz Kağan ata yurdu olan Issık Göl çevresinden ordusu ile birlikte hareket ederek bütün dünya üzerine seferler düzenler. Bütün Asya'yı, Avrupa'yı ve Afrika'nın kuzeyini Oğuz ülkesi haline getirir. Bu arada Anadolu'ya da sefer düzenler. Diyarbakır'dan Anadolu topraklarına girer. Daha sonra Batak Şehir adıyla da bilinen ve üç yüz altı kapısı bulunan Antakya'ya gelir. Oğuz Han bu şehri alır. Burada bir altın taht yapar yani bu şehri geçici başkent yapar. Yanında olan doksan bin askerin hepsini, kadın ve çocuklarıyla birlikte şehre götürüp bu şehre yerleştirir. Anadolu'nun tamamını buradan hareket ederek fetheder.
Oğuz Kağan Destanı, Türk edebiyatının en önemli destanlarından birisidir. Türk destanları ve destan edebiyatı bakımından en önde gelen eserlerdendir. Türk edebiyatının diğer en önemli eserlerinden olan Dede Korkut Destanı da dahil olmak üzere pek çok eserin kaynağı Oğuz-name'dir.
Bu çalışmanın hazırlanmasında Oğuz-name'nin Kazan nüshası esas alınmıştır. Diğer nüshalardan da yararlanılmıştır. Yani bu eser, ona yakın elyazmasına dayalı olarak oluşturlulmuştur. Kaşgarlı Mahmud, Dîvânü Lügâti't-Türk, Reşidüdin, Camiü't-Tevârih, Yazıcıoğlu Ali'nin Tevârih-i Âl-i Selçuk, Oğuz-name (Uygur Harfli Paris Nüshası), Ebulgazi Bahadır Han'ın Şecere-i Terakime ve Şecere-i Türk, … adlı eserler bunlardan başlıcalarıdır.
Bilindiği gibi bu eserlerin bazıları Arapça ve Farsça'dır. Arapça ve Farsça olan eserler tarafımızdan çevrilmiştir ya da çevirilerden yararlanılmıştır. Türkçe el yazması nüshaların bazıları ise Uygur Türkçesi ve Çağatay Türkçesi ile kaleme alınmıştır. Bu eserler tarafımızdan Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. Yazıcıoğlu Ali'nin Tevârih-i Âl-i Selçuk adlı eseri ise Eski Türkiye Türkçesi ile kaleme alınmıştır. Bu çalışma da tarafımızdan yeni yazıya aktarılmıştır.
Bütün bunlarla birikte Zeki Velidî Toğan'ın Oğuz Destanı, R. M. Şükürova'nın Oğuzname, Muharem Ergin'in Türklerin Soy Kütüğü, Bang-Rahmeti'nin Oğuz Kağan Destanı adlı eserlerinden de yararlanılmıştır.
Oğuz boylarının Anadolu'daki damgaları şaşırtıcı bir şekilde Yazıcıoğlu Ali'nin Tevârih-i Âl-i Selçuk'ta verdiği damgalara benzemektedir. Yani Kaşgarlı Mahmud ve Reşidüddin'in eserlerinde verdiği damgalara Anadolu'da pek rastlanmamıştır. Ancak Anadolu'da şimdiye kadar tespit ettiğimiz damgalar, Yazıcıoğlu Ali'nin Tevârih-i Âl-i Selçuk'ta gösterdiği damgalarla hemen hemen aynıdır. Bu yüzden Oğuz Damgaları adı geçen eserden alınmıştır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarı Saltık Gazi

Sarı Saltık Gazi

Saltıkname'den ve diğer kaynaklardan anlaşıldığına göre Sarı Saltık, XIII. yüzyılda yaşamış, Anadolu ve Rumeli'nin Türkler adına fethinde birinci derecede rol almış bir Türk kahramanıdır. O, Sinop'ta doğmuş, hayatta olduğu süre içerisinde üç kıtaya adaleti, doğruluğu ve aydınlığı bu ilimizden hareket ederek götürmüştür.
Hayatının daha sonraki yıllarında Edirne'ye taşınmış, burayı "gaziler ocağı" ve "fetih kapısı" durumuna getirmiştir. Sarı Saltık'ın faaliyet alanı, yukarıda da bahsedildiği gibi Anadolu'dan başlar. Daha sonra haksızlık, kanunsuzluk, zulüm ve kötülüklerin bulunduğu bütün yeryüzüne uzar. Yani Sarı Saltık, nerede kötülük, kanunsuzluk ve zulüm varsa düzeltmek için oradadır.
Bu eser hazırlanırken Saltık Gazi ile ilgili ulaşabildiğimiz bütün kaynaklar taranmıştır.
Çalışmamız, beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Saltık Gazi ile ilgili kaynaklar gözden geçirilmiş ve değerlendirilmiştir. İkinci bölümde Saltık Gazi'nin tarihî kişiliği ve hayatı hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde Saltık Gazi'nin destanî kişiliği değerlendirilmeye çalışılmıştır. Dördüncü bölümde Saltık Gazi'nin Türkiye'deki ve yurt dışındaki türbe, mezar ve makamları tanıtılmıştır. Beşinci bölümde Saltık Gazi'ye ait olan veya onun adı ile açılan zaviyeler/tekkeler hakkında bilgi verilmiştir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Makedonya'da Türkçe Eğitim Bayramı Programı (21 Aralık 2014)

Makedonya'da Türkçe Eğitim Bayramı Programı (21 Aralık 2014)

1912 yılında elden çıkmasından sonra Türkçe eğitimi Balkanlarda adeta yasaklanmıştır. II. Dünya Savaşı'ndan sonra 1944 yılında 21 Aralık, Makedonya Türklerinin Türkçe eğitim haklarını kazandığı gündür. Bu anlamlı günün bayram olarak kutlanmasına yönelik yapılan çalışmaların sonucunda, 15 Şubat 2007'de Makedonya Meclisinde alınan bir karar ile "21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı" kabul edilmiştir. Yedi yıldır bu anlamlı gün Makedonya'da yaşayan kardeşlerimizce büyük bir coşku ile kutlanmaktadır.[Haberin tamamı ve fotoğraflar için buraya tıklayınız.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------
İran Programı: Kafkasya'ya Genç Bakış II Sempozyumu (Tebriz-İran 15-17 Eylül 2014)

İran Programı: Kafkasya'ya Genç Bakış II Sempozyumu (Tebriz-İran 15-17 Eylül 2014)

Terbiz Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Kafkasya Üniversiteler Birliğinin ortaklaşa düzenlediği Kafkasya'ya Genç Bakış II Sempozyumu "Doğumunun 108 yılında M. H. Şehriyar ve Kafkasya Edebiyatları Uluslar arası Lisansüstü Öğrencileri Sempozyumu" 15-17 Eylül 2014 tarihleri arasında İran'ın Tebriz şehrinde gerçekleştirdi.[Haberin tamamı ve fotoğraflar için buraya tıklayınız.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gagauzyeri Türkçesi (Ana Dil) İle Eğitime Geçiş Sempozyumu ve Bilim Çalıştayı (4-8 Haziran 2014)

Gagauzyeri Türkçesi (Ana Dil) İle Eğitime Geçiş Sempozyumu ve Bilim Çalıştayı (4-8 Haziran 2014)

Gagauz Türkleri, Yunanlılarla birlikte yaşarken Rumca; Bulgaristan’da yaşarken Bulgarca, Besarabya’ya göçle birlikte 1918 yılında Rusça, 1944’te Romence, sonra yine Rusça öğrenmek ve konuşmak zorunda kalmışlardır. 1961 tarihinden günümüze kadar tekrar Rusça eğitim öğretime geçmek orunda kalmışlardır. Yani Gaguz Türkleri, okullarında RUSÇA EĞİTİM ÖĞRETİM YAPMAKTADIR. [Haberin tamamı ve fotoğraflar için buraya tıklayınız.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Makedonya’da Türkçe Eğitim Veren Okullara Türkçe Kütüphane

Makedonya’da Türkçe Eğitim Veren Okullara Türkçe Kütüphaneler Kurulması (29-31 Mayıs 2014)

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Lisans Programında okutulan “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi” kapsamında kitap kampanyası ile toplanan yaklaşık 8000 kitap ile önemli miktarda kırtasiye malzemesi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı - Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Türk Kültür Merkezi iş birliği ile Makedonya’da “Türkçe Eğitimi Veren Okullara” bağışlanmıştır. Bu kapsamda 15 okul ve 1 camiye (dinî yayınlar) Türkçe Kütüphaneler kurulmuştur. [Haberin tamamı ve fotoğraflar için buraya tıklayınız.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gazi Üniversitesinden Romanya‘daki Kurumlara Türkçe Kütüphane

Gazi Üniversitesinden Romanya‘daki Kurumlara Türkçe Kütüphane

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü, “Topluma Hizmet Dersi” kapsamında, Prof. Dr. Necati DEMİR’in projesi ile, Romanya’da Türk-Tatar nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Mecidiye Ulusal Kemal Atatürk Koleji Kütüphanesine Türkçe Kitap desteğinde bulundu. Ayrıca “Mecidiye Belediyesi Kütüphanesi Türkoloji Kitaplığı” kuruldu.
“Topluma Hizmet Dersi” kapsamında daha önce de Makedonya İştip Üniversitesi Türkoloji Kütüphanesini, Bulgaristan Şumnu Türk Kültür Evi Türkoloji Kütüphanesini kuran Prof. Dr. Necati DEMİR, bu defa Mecidiye Ulusal Kemal Atatürk Koleji Kütüphanesine yaklaşık 1000 kitap bağışladı. Romanya-Mecidiye Belediyesi Kütüphanesine de “Türkoloji Kitaplığı” için 1000 kitap bağışladı. Bağış; T.C. Köstence Başkonsolosluğu, Yunus Emre Enstitüsü Köstence Türk Kültür Merkezi işbirliği ile gerçekleşmiştir. [Haberin tamamı ve fotoğraflar için buraya tıklayınız.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Köstence Türk-Tatar Soydaş Öğretmenlere Hizmet İçi Eğitim Çalıştayı (Köstence/Mecidiye -Romanya - 03-05 Nisan 2014)

Köstence Türk-Tatar Soydaş Öğretmenlere Hizmet İçi Eğitim Çalıştayı (Köstence/Mecidiye -Romanya - 03-05 Nisan 2014)

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü, “Topluma Hizmet Dersi” kapsamında, Necati DEMİR’in projesi ile, Romanya’da Türk-Tatar nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Mecidiye Ulusal Kemal Atatürk Koleji Kütüphanesine Türkçe Kitap desteğinde bulundu. Ayrıca “Mecidiye Belediyesi Kütüphanesi Türkoloji Kitaplığı” kuruldu.
Türkçe Bölümü “Topluma Hizmet Dersi” kapsamında daha önce de Makedonya İştip Üniversitesi Türkoloji Kütüphanesi ve Bulgaristan Şumnu Türk Kültür Evi Türkoloji Kütüphanesi de kurulmuştu. Bu defa Mecidiye Ulusal Kemal Atatürk Koleji Kütüphanesine yaklaşık 1000 kitap bağışlandı. Romanya-Mecidiye Belediyesi Kütüphanesine de “Türkoloji Kitaplığı” için 1000 kitap bağışlandı. Bağış; T.C. Köstence Başkonsolosluğu, Yunus Emre Enstitüsü Köstence Türk Kültür Merkezi işbirliği ile gerçekleşmiştir. [Haberin tamamı ve fotoğraflar için buraya tıklayınız.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Uluslararası Avrupa’da İki Dilli Türk'lerin Ana Dili Eğitimi Çalıştayı (Kopenhag-Danimarka / 21-22 Şubat 2014)

I. Uluslararası Avrupa’da İki Dilli Türk'lerin Ana Dili Eğitimi Çalıştayı (Kopenhag-Danimarka / 21-22 Şubat 2014)

Kopenhag Üniversitesi ile Anadolu Dil ve Kültür Merkezinin ortaklaşa düzenledikleri I. ULUSLARARASI AVRUPA’DA İKİ DİLLİ TÜRK’LERİN ANA DİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 21-22 Şubat 2014 tarihlerinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yapıldı.
Çalıştay’ın Türkiye yanı Prof. Dr. Necat Demir, Danimarka yanı Kopenhag Üniversitesinde Okutma olarak görev yapan Gülşat Bican tarafından organize edilmiştir.
I. Uluslararası Avrupa’da İki Dilli Türklerin Ana Dili Eğitimi Çalıştayı, 21 Şubat 2014 tarihinde Kopenhag Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesinin Konferans salonundaki “Açılış Konferansı” ile başlamıştır. Açılış Konferansı; Prof. Dr. Necat Demir, Okt. Gülşat Bican, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ziya Yediyıldız’ın konuşmaları ile gerçekleştirilmiştir.
22 Şubat 2014 tarihinde ise I. Uluslararası Avrupa’da İki Dilli Türklerin Ana Dili Eğitimi Çalıştayı’nın oturumları gerçekleştirilmiştir. [Haberin tamamı ve fotoğraflar için buraya tıklayınız.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Finlandiya Programı (Beyaz Zambaklar Ülkesi), 26 Kasım-1 Aralık 2013; Eğitim Sistemi Araştırması

Finlandiya Programı (Beyaz Zambaklar Ülkesi), 26 Kasım-1 Aralık 2013; Eğitim Sistemi Araştırması -  Kayaüstü Resim (Rock Art/Petroglif) Araştırmaları

Türkiye’de Finlandiya, Grigoriy Petrov’un kaleme aldığı ve Türkçeye defalarca çevrilen “Beyaz Zambaklar Ülkesi” olarak bilinir. Finlandiya’nın kalkınma mücadelesini ve mücadelenin sonunda nasıl kalkındığını anlatan bu kitabı 26 yıllık hocalık hayatımda hemen hemen bütün öğrencilerime okuttum. Kitaptan anlaşıldığına göre Finlandiya eğitim sorunlarını çözerek kalkınmıştır. Gerçekte de öyledir. Bütün dnyada kalkınan ülkeler eğitim sorunlarını çözmüş ülkelerdir.
Bilindiği gibi OECD ülkeleri arasında Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Programme for International Student Assessment) PISA’da Finlandiya en başarılı ülkedir. Bu durum Finlandiya eğitim sistemini ilgi çekici duruma getirmiştir. Bu başarıyı nasıl yakaladıkları benim için de hep merak konusu olmuştur. [Haberin tamamı ve fotoğraflar için buraya tıklayınız.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Sempozyumu- Romanya-Köstence, 6-10 Kasım

Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Sempozyumu- Romanya-Köstence, 6-10 Kasım 2013

Trakya Üniversitesinin öncülüğünde, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu desteği ile Romanya’nın Köstence ilinde 6-10 Kasım 2013 tarihleri arasında “Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslar Arası Sarı Saltuk Sempozyumu” düzenlenmiştir. [Haberin tamamı ve fotoğraflar için buraya tıklayınız.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Değişen Dünyada Dil ve Kültür Uluslar Arası Sempozyumu-Saka Cumhuriyeti, 23-24 Ekim 2013

Değişen Dünyada Dil ve Kültür Uluslar Arası Sempozyumu-Saka Cumhuriyeti, 23-24 Ekim 2013

Saha Cumhuriyetine bağlı Ammasova Adına Kuzey-Doğu Federal Üniversitesi (Rusya Federasyonu) ile Ardahan Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği “Değişen Dünyada Dil Ve Kültür Uluslar Arası Sempozyumu” 23-24 Ekim 2013‘te Saha Cumhuriyeti’nin başkenti Yakutsk’ta gerçekleştirildi. [Haberin tamamı ve fotoğraflar için buraya tıklayınız.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. Uluslararası Büyük Türk Dil Kurultayı: Arnavutluk-Tiran, 25-28 Eylül 2013

VIII. Uluslararası Büyük Türk Dil Kurultayı: Arnavutluk-Tiran, 25-28 Eylül 2013

Bilkent Üniversitesi ile Arnavutluk Tiran Üniversitesinin 25-28 Eylül 2013 tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Prof. Dr. Ali Doğramacı’nın onursal başkanlığında düzenledikleri “VIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı” başarı ile gerçekleşmiştir. Sempozyum’a Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçiliği de destek vermişlerdir. Sempozyum, Tiran Üniversitesi Kültür Merkezinde icra edilmiştir. Sempozyumda Türk dilinin güncel sorunları, Türkçe dilbilgisi, Türkçe öğretimi, etimoloji, Türk lehçeleri, dil politikaları, Türkologlar… ile ilgili bildiriler sunulmuştur. Sempozyuma Dr. Necati Demir, “Türkiye Dışında Türkçe Öğretimi” başlıklı bir bildiri ile katılmıştır. Demir ayrıca Arnavutluk Televizyonunda Prof. Dr. Tofik Hacıyev ile birlikte Türkiye-Arnavutluk İlişkileri ile ilgili bir söyleşiye katılmış ve iki ülke ilişkileri hakkında bilgi vermiştir. Sempozyumdan sonra toplu olarak Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Tiran Şubesi ve Yunus Emre Türk Kültür Merkezi İşkodra Şubesi ziyaret edilmiştir. Ayrıca yine toplu olarak Arnavutluk’un Duress, Lushnje, Berat, İşkodra, Kruje şehirlerine gezi düzenlenmiştir. [Fotoğraflar için buraya tıklayınız.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Atalar Günü ve Atilla’yı Anma Programı, 9-11 Ağustos 2013 Macaristan

Atalar Günü ve Atilla’yı Anma Programı, 9-11 Ağustos 2013 Macaristan

10 Ağustos 2013 tarihinde UKİD ve TİKA temsilcileri Musa Serdar Çelebi, Şefik Kantar, Prof. Dr. Necati Demir, Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. Metin Özarslan, Prof. Dr. Hilmi Özden, Dr. Latif Çelik, Dr. Ömer Turan, Hasan Koç, Cevdet Saraç, Fehmi Atay, Z. Metin Ateş’ten oluşan bir heyet Macaristan’ın Kesckemet şehri Bugaç köyünde gerçekleştirilen Atalar Günü ve Atilla’yı Anma Programı’na katılmışlardır. [Haberin tamamı ve fotoğraflar için buraya tıklayınız.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Panel: Balkanları Anadolu İle Anlamak, Sarı Saltık'ı Yunus İle Okumak

Panel: Balkanları Anadolu İle Anlamak, Sarı Saltık'ı Yunus İle Okumak

Bosna Hersek - Türkiye bir başka söyleyişle Boşnak-Türk ilişkileri hep Fatih Sultan Mehmet zamanından başlatılmaktadır. Halbuki Saltık-name'deki bilgilerden hareketle Türk-Boşnak ilişkileri 1250-1260 yıllarına kadar yani 200 yüzyıl daha geri gitmektedir. Bu, iki ülke ilişkileri açısından son derece önemlidir. Zira iki ülke ilişkilerinin daha derin daha köklü olmasına işaret etmektedir. Bunun yanıda Bosna ile ilgili ilk kaynaklardan birisi Saltık-name'dir.
Bu çerçevede TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Boşnak Enstitüsü, Mostar Müftülüğü, T.C. Büyükelçiliği, Bosna-Hersek Şarkiyat Enstitüsü ortaklığı ile 21 Haziran 2013'te Mostar'da ve 23 Haziran 2013'te Saraybosna'da "Balkanları Anadolu ile Anlamak, Sarı Saltık'ı Yunus ile Okumak" başlığı ile iki Panel düzenlenmiştir. Panele konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATÇI, Doç. Dr. Mustafa SEVER, Doç. Dr. Gülay KIRPIK ile Yazar Abdülkerim ERDOĞAN katılmıştır.
Balkanları Anadolu ile Anlamak, Sarı Saltık'ı Yunus ile Okumak Panelinin sonunda Prof. Dr. Necati DEMİR, TİKA'nn desteği ile UKİD tarafından yayımlanan Saltık-name'den bir takım Bosna Hersek Saraybosna Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü (Univerzitet U Sarajevu Javna naucna Ustanova Orijentalnı İnstitut u sarajevu) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Amina Šiljak-Jesenkovi?'e teslim etmiştir.
Panelde bilim adamlarının ortak görüşü olarak Saltık-name'nin en kısa zamanda Boşnakçaya çevrilmesi ve Bosna Hersek bilim adamları tarafından eserin Bosna tarihi açısından değerlendirilmesi gerektiği konu dile getirilmiştir. [Fotoğraflar için buraya tıklayınız.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------

V. ULUSLAR ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ

V. ULUSLAR ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ

19-20 Nisan 2013-Türkistan/KAZAKİSTAN
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi tarafından 19-20 Nisan 2013 tarihlerinde Kazakistan’ın Türkistan şehrinde V. ULUSLAR ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ düzenlenmiştir. Kongenin bu yılkı konusu “Kültürel Etkileşim ve Medeniyetler İttifakı” idi. Kongreye Türk Dünyasının bütün ülkelerinden bilim adamları katılmış, din, sosyoloji, Türk dili, edebiyatı, tarihi, coğrafyası, kültürü ile uluslar arası ilişkiler konularında ile bildiriler sunmuşlardır. [Haberin tamamı ve fotoğraflar için buraya tıklayınız.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------

SARI SALTIK GAZİ'NİN BALKANLARA GİDİŞİNİ ANMA VE SALTIK-NAME'Yİ TANITIM TOLANTISI

SARI SALTIK GAZİ'NİN BALKANLARA GİDİŞİNİ ANMA VE SALTIK-NAME'Yİ TANITIM TOLANTISI

İstanbul, 14 Nisan 2013
Sarı Saltık Gazi'nin Balkanlara Gidişini Anma ve Saltık-name'yi Tanıtım Toplantısı 14 Nisa 2013 tarihinde İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde yapıldı.
Saltık Gazi'nin Balkanlar'da faaliyetlere başlamasının 750. Yılının anılması münasebeti ile 2 yıldır T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD), çok çeşitli faaliyetler düzenlemektedir.
Bu çerçevede "Türk Kalkınma ve İşbirliği Ajansı Başkanlığı"nın desteği ile "Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği" tarafından 9-11 Kasım 2012'de Romanya'nın Köstence ilinde I. Sarı Saltık Buluşması düzenlemişti.[Haberin tamamı ve fotoğraflar için buraya tıklayınız.]

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Almanya ve Fransa Ziyaret Programı (Münih ve Strasbourg 4 Şubat - 10 Şubat 2013)

Almanya ve Fransa Ziyaret Programı

Ana dili öğretmeni yetiştirme programlarının yapısını incelemek ve Türkoloji bölümleriyle iş birliği kurmak için 4-9 Şubat 2013 tarihleri arasında Almanya ve Fransa'daki bazı üniversiteleri ziyaret edilmiştir.

Ludwig-Maximilians Üniversitesi (Münih-Almanya)

1472 yılında kurulan bu yükseköğretim kurumu, 65.000 civarındaki öğrenci sayısı ile Almanya'nın en büyük üniversitesidir. Doksanın üzerindeki lisans programının yanı sıra; yüksek lisans ve doktora düzeyindeki program seçenekleriyle öğrencilerin sıkça tercih ettikleri bir üniversitedir. Üniversiteler arası akademik karşılaştırma tablolarında Almanya'nın en iyi üniversitesi olarak gösterilmektedir. Üniversitenin akademik birimleri tek bir kampüste toplanmamış, Münih şehrinin değişik bölgelerine dağılmıştır. Gezimiz kapsamında gerek incelemelerde bulunmak, gerekse veri toplamak maksadıyla Rektörlük, Öğretmen Eğitimi Merkezi, Ortadoğu Enstitüsü, Dil ve Edebiyat Fakültesi ve Seminer Merkezi gibi çeşitli birimler ziyaret edilmiştir. Devamı...


YENİ KİTAPLARIMIZ

Türk Efsaneleri

Yeni-Türk Efsaneleri

Necati DEMİR, Türk Efsaneleri, C. 1-2, Edge Akedemi Yay., Ankara 2013, 583 s.

İnsanlar; yaşadığı coğrafyaya ait önemli gördükleri kişileri, nesneleri ve mekânları kutsallaştırırlar ve sırrını çözemedikleri konuları çeşitli biçimlerde yorumlarlar. Bunlara, yaşanmış bazı olayları da katıp nesilden nesile aktarırlar. Kutsallaştırma, yorumlama ve aktarmaların pek çoğu sözlü olarak yayılır. Bu, sonuçta bir sözlü kültür oluşturur.
Sözlü kültürün en önemlilerinden biri de efsanelerdir. Efsaneler, insan ile insanı, insan ile coğrafyayı, insan ile diğer varlıkları, insan ile maneviyatı bir birine gönül bağı ile bağlayan unsurlardır.
Yaklaşık yirmi beş yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarla Türkiye'nin büyük bir bölümünde yaptığımız alan araştırmalarında dil, tarih ve kültür konularında elde edilen malzemeleri arşivlemekteyiz. Arşivlediğimiz konulardan bir tanesi de efsanelerdir.
Efsane kültürü bakımından Türk dünyasının çok zengin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türk dünyasının güzel ve önemli bir parçası olan Türkiye de doğal olarak aynı özellikleri taşımaktadır. Adeta her ağaç, her kuş, her böcek, her hayvan, her taş, her büyük şahsiyetin bir efsanesi bulunmaktadır.
Bu çalışmada 793 adet efsane bulunmaktadır ve bu alanda yapılan en büyük çalışmalardan birisidir. Efsanelerin her biri orijinaldir ve Türk mitolojisi açısından ayrı bir önem taşımaktadır.


Türk Mânileri

Yeni-Türk Mânileri

Bu çalışmada 28 yıl boyunca Türkiye'nin büyük bir bölümünden derlenerek oluşturulan "Türk Mânileri Arşivi"mizden 4068 adet mâniye yer verilmiştir.
Mâni; "Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk şiiri"dir. Bu kitapta bulunan mânilerin bazıları; radyo ve araba yolu da dâhil hiçbir dış etkinin olmadığı, çocukluk yıllarımda köyümde, derlenmiştir.
Mânilere bakıldığında; Türk insanının sosyal, ekonomik, kültürel yapısının çok güzel bir biçimde yansıdığı görülecektir. Türk insanı, yaşadığı coğrafyayı mânilere çok güzel yerleştirmiştir. Karadeniz Bölgesi'nde derlenilen mânilerde; ormanın, ormanda esen rüzgârın, rüzgârda sallanan yaprağın, ağaçların, yamaçların, şırıl şırıl akan suların sesi gelir kulaklara... Anadolu'nun iç kesimlerinde ise düz ovaların, buğday tarlalarının sesini dinler gibi oluruz.
Sade, akıcı ve temiz bir Türkçenin en güzel sergilendiği türlerden biri de mânilerdir. Türkçenin ne kadar güçlü olduğunu, bu tür de ortaya koymaktadır. Bazı benzetmeler, insan zihnini zorlayacak kadar geniş ufukludur. Anlam derinliği de bir başka konudur.
Mâni; zor olan işlerde, zorluğu bir parça azaltmak, işi kolay ve eğlenceli hâle getirmek için genellikle karşılıklı olarak söylenir. İletilecek mesajı estetik bir biçimde dile getirmek ise genellikle gençler arasında görülmektedir. Genç erkekler ve kızlar, gönül meselelerini iletmek veya iletilen gönül meselelerine cevap vermek için genellikle mâni söylemek yolunu seçerler.
Teknolojinin gelişmesi, göçün yoğunlaşması ve yaygınlaşması, bunlara bağlı olarak tarım alanlarının daralması ile imece geleneği ortadan kalkmıştır. Her nedense gönül meseleleri ve gönül meselelerinin iletilmesi de kimlik değiştirmiştir. Bunların sonucu olarak mâni söyleme geleneği de zayıflamıştır.
Özellikle her türlü sosyal bilimlerin kaynağını farklı kültürlerde ve farklı milletlerde arayan bilim adamlarımızın bu metinleri iyi değerlendirmesini istirham etmekteyim. Bu çalışmalardan iyi biçimde yararlanılması, okunması ve sahip çıkılması dileklerimle …


Danişmend Gazi Destanı Kitabımızın Dördüncü Baskısı Yayımlanmıştır

Danişmend Gazi Destanı - Prof. Dr. Necati Demir

Danişmend Gazi Destanı:

Destanların kültür tarihimizde çok önemli bir yeri vardır. Onlar edebî bir mahsul olmakla beraber tarihin kırık dökük aynalarıdır. Konuları çoğunlukla tarihî gerçeklere dayanmaktadır. Geçmiş zaman içerisinde yaşanmış olaylar ve yaşamış kahramanlar hakkındaki bilgileri hiç değilse ana hatlarıyla, öğrenmemizi sağlamaktadırlar. Bu türdeki yazılı metinler dikkatli bir şekilde incelendiğinde uzak geçmiş ile ilgili çok kıymetli malzemeler elde edilmektedir.

Tamamını okumak için tıklayınız...


Türk Ninnileri Kitabımızın 2. Baskısı Yayımlandı

Türk Ninnileri - Prof. Dr. Necati Demir & Fikriye Demir

Necati Demir-Fikriye Demir, Türk Ninnileri, Sarkaç Yayınları, Ankara 2010, 351 s.

Ninni derleme çalışmalarımız, 22 yıl önce Gaziantep'in Sarısalkım Ortaokuluna Türkçe Öğretmeni olarak atandığımız 1987 yılında başlamıştır. Daha sonraki yıllarda Türkiye'nin hemen her yöresinde, çeşitli konularda alan araştırması yaparken ninniler konusu üzerinde özellikle durulmuş ve zenginleştirmiştir.

Tamamını okumak için tıklayınız...


Çalışmalarımız Bütün Dünyada

Amazon.co.jp, Amazon.co.uk, Boek.net, Amazon.es, exlibris.ch, lesen.ch, bookya.de, ebaY.fr, tuerkische-sagen.de, kinderboeken.nl, Bookplus.fi, libreka.de, Amazon.it, Amazon.de, Libri.de, Twenga.de, DeutschesFachbuch.de, ebaY.at, ebaY.be, ebaY.de, ebaY.nl, buch.ch, buecher.de, HOEPLI.it, SZ-Shop.de, BuchBote.de, Hugendubel.de, Zeno.org, novumverlag.at, Bides.de, cooceo.de, deknigi.com, soundmedia.ch, bookya.de, StudieBoeken.nl, newstin.ae, buch-cd-dvd.eu, ibit.uni-oldenburg.de, bogpriser.dk, luettringhauser-anzeiger.de, amazonka.pl, buchhandel.de, studieboeken.nl, tak.com.tr, isbnlib.com, kaltenleutgeben.bvoe.at, capris.no, weltbild.de, buch24.de, pressemitteilung.ws, notebook.cx, israelim.info, blog.fc2.com, shop.cosis.net, priceminister.co.uk, searchworks.stanford.edu, tr.wikipedia.org, de.wikipedia.org, zh.wikipedia.org, Amazon.fr, bijbelboek.nl, bookcity.pl, wikio.de, deknigi.com, openpr.de, AbeBooks.com, antag.at, buecher-fuer-kinder.blogspot.com, w3opac.stadt-hagen.de, scifinet.org, eurobuch.com, odego.ch, tyrolia.at, bokus.com, snazal.com, lovelybooks.de, premiumpresse.de, pressmap.de, notebook.cx, alejka.pl, flipkart.com, weltbild.ch, weltbild.de, capris.no, priceminister.com, hoepli.it, bollywoodportal.de, pressetown.de, DeutschesFachbuch.de, tanum.no, deknigi.com, bookcity.pl, lehmanns.de, facultas.at, tyrolia.at, kidoh.at, kidoh.ch, isbnlib.com, tuerkische-zeitung.de, birnenbaum.eu, jokers.at, jokers.de, jokers.ch, snazal.com, abebooks.it, bookcity.pl, media.trekstor.de, liro-shop.de, stauffacher.ch, sozialprojekte.com, bokus.com, morebooks.de, jpc.de, bookdepository.co.uk, isbns.gy, isbns.co.nz, isbns.co.cr, isbns.so, isbns.lu, cdon.dk, cdon.fi, cdon.no, isbns.li, World of Digitals, isbns.co.ke, isbns.co.ug, isbns.com.ng, isbns.co.il, Books Express, bookcity.pl, bookline.hu, isbns.lv


Bulgaristan Programı: Şumnu Kenti, 7-9 Mart 2013
Tarih: 15.03.2013 Saat: 00:20 (2880 okuma)
Konu: Haber

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünün "Topluma Hizmet Dersi" kapsamında Bulgaristan'ın Şumnu şehrinde bulunan Türk Kültür Evine kurduğu kütüphaneyi açmak, "Türk Kültürünün ve Türkçeni Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu panele katımak ve çeşitli konularda incelemeler yapmak üzere Prof. Dr. Necati DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA, Öğrt. Gör. Dr. Ülker ŞEN'den oluşan bir heyet 7 Mart 2013'te Bulgaristan'ın Şumnu kentine gitmişlerdir.

Bulgaristan Görüntüleri İçin Tıklayınız


(Devamı... | 3141 byte kaldı | Puan: 5)

Almanya ve Fransa Ziyaret Programı (Münih ve Strasbourg 4 Şubat - 10 Şubat 2013
Tarih: 17.02.2013 Saat: 19:03 (3522 okuma)
Konu: Haber

Ana dili öğretmeni yetiştirme programlarının yapısını incelemek ve Türkoloji bölümleriyle iş birliği kurmak için 4-9 Şubat 2013 tarihleri arasında Almanya ve Fransa'daki bazı üniversiteleri ziyaret edilmiştir.

Ludwig-Maximilians Üniversitesi (Münih-Almanya)

1472 yılında kurulan bu yükseköğretim kurumu, 65.000 civarındaki öğrenci sayısı ile Almanya'nın en büyük üniversitesidir. Doksanın üzerindeki lisans programının yanı sıra; yüksek lisans ve doktora düzeyindeki program seçenekleriyle öğrencilerin sıkça tercih ettikleri bir üniversitedir. Üniversiteler arası akademik karşılaştırma tablolarında Almanya'nın en iyi üniversitesi olarak gösterilmektedir. Üniversitenin akademik birimleri tek bir kampüste toplanmamış, Münih şehrinin değişik bölgelerine dağılmıştır. Gezimiz kapsamında gerek incelemelerde bulunmak, gerekse veri toplamak maksadıyla Rektörlük, Öğretmen Eğitimi Merkezi, Ortadoğu Enstitüsü, Dil ve Edebiyat Fakültesi ve Seminer Merkezi gibi çeşitli birimler ziyaret edilmiştir.

Almanya ve Fransa Görüntüleri İçin Tıklayınız


(Devamı... | 4548 byte kaldı | Puan: 0)

Azerbaycan Programı: Bakü, 13-14 Aralık 2012
Tarih: 16.12.2012 Saat: 13:38 (3296 okuma)
Konu: Haber

Türk Dünyasının ve Azerbaycan'ın Milli Şairi Bahtiyar Vahapzade ile ilgili olarak 23-14 Aralık 2012 tarihleri arasında Bakü'de "I. Uluslararası Bahtiyar Vahapzade Semozyumu" düzenlenmiştir. Sempozyuma Azerbaycan Replublikası Tehsil Nazirliyi, Türk İşbirliği ve Koordnasyon Ajansı Başkanlığı, Azerbaycan Replublikası İcra Hakimiyeti, Qafkas Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü, Dialog Avrasya, Elm ve Medeniyyet Heyriyye Cemiyyeti tarafından desteklenmiş ve katkıda bulunulmuştur.

Bakü Görüntüleri İçin Tıklayınız


(Devamı... | 1984 byte kaldı | Puan: 0)

Romanya Programı: 9-11 Kasım 2012, Köstence Romanya: I. Sarı Saltık Buluşması, 9
Tarih: 12.11.2012 Saat: 21:35 (4039 okuma)
Konu: Haber

Türk Kalkınma ve İşbirliği Ajansının desteği ile Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği tarafından 9-11 Kasım 2012'de Romanya'nın Köstence ilinde düzenlenen I. Sarı Saltık Buluşması başarı ile gerçekleştirilmiştir.

I. Sarı Saltık Buluşması'na Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Almanya, Hollanda, Makedonya'dan yaklaşık 120 bilimadamı, kanaat önderi, inanç önderi, dernek ve vakıf yöneticisi, dergi yöneticisi, bilim kurulu üyesi katılmıştır.

Romanya Görüntüleri İçin Tıklayınız


(Devamı... | 2716 byte kaldı | Puan: 0)

MAKEDONYA PROGRAMI (15-18 Şubat 2012/Üsküp, Kalkandelen, İştip)
Tarih: 21.02.2012 Saat: 19:39 (4136 okuma)
Konu: Haber

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necati Demir ve beraberinde Arş. Gör. Nuray Kayadibi ile Arş. Gör. Ersoy Topuzkanamış, 15-18 Şubat 2012 tarihlerinde Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle Üsküp Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin düzenlediği bir dizi etkinliğe katılmak ve Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi Filoloji Fakültesine kütüphane açmak üzere Makedonya'ya gitti. İlk önce Üsküp Yunus Emre Türk Kültür Merkezini ziyaret eden heyet, Kültür Merkezi çalışmalarının anlatıldığı sunumu izledi ve görüş alışverişinde bulundu.

Makedonya Görüntüleri İçin Tıklayınız

Gotse Delçev Üniversitesi-İştip Görüntüleri İçin Tıklayınız

Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Haber ve Görüntüleri İçin Tıklayınız

'Gazi Üniversitesi Makedonya’ya Kitap Desteği Verdi' Haberi İçin Tıklayınız

'Makedonya -Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nden Gotse Delçev Üniversitesi'ne Kitap Yardımı' Haberi İçin Tıklayınız


(Devamı... | 4842 byte kaldı | Puan: 0)

Moğolistan Programı: 2 Temmuz 2011 - 10 Temmuz 2011
Tarih: 22.07.2011 Saat: 03:18 (4804 okuma)
Konu: Haber

2 Temmuz 2011 - 5 Temmuz 2011 tarihleri arasında Moğolistan'da yapılan "International Ural-Altaic PEN-Solidarity Network Congress" alan araştırması ve çalıştayına "Petroglyphs as a source of Ural-Altaic peoples' language, history and culture" başlıklı bildiri ile katılınmıştır. Ayrıca Moğolistan'da seri şekillde alan araştırmasına çıkılmış; başta Ulanbatur, Köktürk Yazıtları, Orhun Irmağı Çevresi, Gobi Çölü, Karakurum, Ordu Balık, Tonyukuk Yazıtları olmak üzere yüzlerce alanda inceleme yapılmıştır. Araştırmalarda yüzlerce kaya üstü resim, anıt, obo, kurgan, damga incelenmiş; daha sonra dünya bilim dünyası ile paylaşılacak kapsamlı bir arşiv oluşturulmuştur.

Moğolistan Görüntüleri İçin Tıklayınız


(Devamı... | Puan: 5)

Kazakistan Programı: Almatı- Issığ, 27 Haziran 2011-2 Temmuz 2011
Tarih: 22.07.2011 Saat: 03:02 (4011 okuma)
Konu: Haber

Kuzey Türklüğü ile ilgili kaynak ve alan araştırmaları yapmak üzere 26 Haziran 2011’de Kazakistan’ın başkenti Almatı’ya gidilmiştir. 27 Haziran 2011’den itibaren alan araştırmasına ve kaynak taranmasına başlanmıştır. İlk olarak Tanrı Dağları’nın Kazakistan sınırları içerisinde kalan bölümü taranmıştır. 28 Haziran 2011’de “Altın Elbiseli Adam” heykelinin çıkarıldığı Issıg yöresine gidilmiş ve araştırmalar yapılmıştır. Daha sonra Almatı Müzesi ziyaret edilmiş, Türk dili, tarihi ve kültürü ile ilgili eserler incelenmiştir. Ayrıca çeşitli basın ve eğitim kuruluşlarına ziyarette bulunulmuştur. 29 Haziran 2011 ile 1 Temmuz 2011 tarihleri arasında ise başta “Tamgalı Taş” olmak üzere kaya üstü resim, yazı ve damgaların bulunduğu yerlere gidilmiş, araştırma ve incelemelerde bulunulmuştur. 2 Temmuz 2011’de araştırmalara devam etmek Moğolistan’a gidilmiştir.

Kazakistan Görüntüleri İçin Tıklayınız


(Devamı... | Puan: 5)

Gazi Üniversitesi Öğrencilerinden Topluma Hizmet Dersi
Tarih: 20.12.2010 Saat: 23:07 (4991 okuma)
Konu: Haber

Onlar Orda bir köy var uzakta gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüz dediler kucak dolusu hediyelerle Yapraklı Sarıkaya köyüne geldiler.
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü İkinci Öğretim 3/A sınıfı öğrencileri hocaları Prof. Dr. Necati Demir ve Asistanı Kadir Kaan Büyükikiz’ in desteklerini alarak öğrenci Sedanur Kıldan önderliğinde Uğur Koçak, Ümit Yüksel, Mehmet Çetinkaya, Mahmut Bağ, Mustafa Örnek, Süleyman Ağrı, Hamza Yağmur ve diğer 45 öğrenci bir araya gelerek cep harçlıklarından topladıkları paralarla örnek bir davranış sergilediler.

Gazi Üniversitesi Öğrencilerinden Topluma Hizmet Dersi [Kaynak: Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü]


(Devamı... | Puan: 5)

Azerbaycan Programı
Tarih: 03.12.2010 Saat: 23:22 (4717 okuma)
Konu: Haber

24 Kasım 2010'da UNESCO tarafından "Dünya Kültür Mirası" arasına alınan Qubistan'a gidilmiş, kaya üstü yazı ve resimler (Rock Art) konusunda incelemelerde bulunulmuştur.

Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Folklor Enstitüsü ile KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesinin 25-26 Kasım 2010'da Bakü'de ortaklaşa düzenledikleri "Ortak Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceğine Türk Epik Enanesinde Destan" konulu kongreye "Ortak Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceğine Destanlar" başlıklı bildiri ile katılınmıştır. Kongreye, onlarca ülkeden bilim adamı katılmış, bildiriler, 1926'da I. Türkoloji Kongresi'nin düzenlendiği salonda sunulmuştur.

Ayrıca "Oğuzlar" (Dil-Tarih-Coğrafya)" konusunda arşiv ve alan araştırmaları yapılmıştır. Başta Bakü olmak üzere Şumgayt, Quba gibi pek çok şehrin kütüphanelerde kaynak ve alan araştırması yapılmıştır. Adı geçen şehirlerde, ilçe ve köylere de gidilmiş, pek çok kişi ile görüşülmüş, tarihî eserler ve etografik malzemeler incelenmiştir.

Azerbaycan Görüntüleri İçin Tıklayınız


(Devamı... | Puan: 0)

İran Programı
Tarih: 19.11.2010 Saat: 16:46 (4830 okuma)
Konu: Haber

"Oğuzlar" (Dil-Tarih-Coğrafya)" konusunda arşiv ve alan araştırmaları yapmak üzere 8 Kasım 2010'da İran'a gittik. 8-15 kasım 2010 tarihleri arasında Meşhed, Tahran, Tebriz, Erdebil başta olmak üzere pek çok şehrin kütüphanelerde kaynak ve alan araştırması yaptık. Ayrıca adı geçen şehirlerde, ilçe ve köylerinde alan araştırmaları yapılmış, pek çok kişi ile görüşülmüş, tarihî eserler ve etografik malzemeler incelenmiştir.

İran Görüntüleri İçin Tıklayınız


(Devamı... | Puan: 0)

İstiklâl Marşı


3. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Türklerin Dünyası Enstitüsü

Türklerin Dünyası Dergisi
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT]
Yirmiyedinci sayımız Vol. 10, No. 1 (2018) yayınlanmıştır.

Özlü Söz

Şimdi gerçek olan, bir zamanlar yalnızca hayalimizdi.
(William Blake)


Gazi Üniversitesi - Gazi Eğitim Fakültesi

Yayımlanan Kitaplarımız
Son Dakika

Pano

oyun komedi sohbet


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Sayfa Üretimi: 0.18 Saniye


EBlue Theme by Nuke Scripts.